مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 679
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت سه میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 678
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1550
 • متراژ بنا 600
 • قیمت چهارمیلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 672
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 400
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 668
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 420
 • قیمت سه میلیاردوهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 666
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 650
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 665
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 520
 • متراژ بنا 300
 • قیمت دومیلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 653
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 800
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 651
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 350
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 641
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 500
 • قیمت هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 639
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 430
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 636
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 480
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 632
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1400
 • متراژ بنا 550
 • قیمت پنچ ومیلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 631
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 250
 • قیمت نه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 630
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 620
 • متراژ بنا 160
 • قیمت چهارمیلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 627
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 430
 • قیمت سه میلیارد سیصد میلیون

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق