مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 173
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 12000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 172
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 171
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 4500
 • متراژ بنا 1300
 • قیمت سی وپنچ میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 170
 • موقعیت ساحلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 16000
 • متراژ بنا 1000
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 155
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 400
 • قیمت چهارمیلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 153
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1400
 • متراژ بنا 500
 • قیمت شش میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 149
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 300
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 148
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 650
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 137
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1280
 • متراژ بنا 800
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 114
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 109
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 107
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 570
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دومیلیاردوپانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 104
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 24
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 350
 • قیمت چهار میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 37
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 950
 • متراژ بنا 450
 • قیمت سه میلیاردوهشتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق