مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران  اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 736
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر نوشهر
  • متراژ زمین 350
  • متراژ بنا 240
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 735
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 550
  • متراژ بنا 230
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 734
  • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 330
  • متراژ بنا 260
  • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 733
  • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 600
  • متراژ بنا 120
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 732
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر نوشهر
  • متراژ زمین 600
  • متراژ بنا 365
  • قیمت هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 731
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر نوشهر
  • متراژ زمین 1780
  • متراژ بنا 500
  • قیمت پانزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 730
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 320
  • متراژ بنا 295
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 729
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 300
  • متراژ بنا 200
  • قیمت سه میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 728
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر ایزدشهر
  • متراژ زمین 620
  • متراژ بنا 170
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 727
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر ایزدشهر
  • متراژ زمین 550
  • متراژ بنا 200
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 726
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 330
  • متراژ بنا 210
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 725
  • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 350
  • متراژ بنا 280
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 724
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 250
  • متراژ بنا 190
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 723
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 450
  • متراژ بنا 210
  • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 722
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر ایزدشهر
  • متراژ زمین 1100
  • متراژ بنا 1530
  • قیمت چهارده میلیارد تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق