مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 869
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 200
 • قیمت شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 867
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 500
 • قیمت شیش میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 866
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 865
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 290
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 864
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 288
 • متراژ بنا 230
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 863
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 862
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 240
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 861
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت نهصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 860
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 859
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت نه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 858
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 857
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 856
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 855
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 854
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • قیمت دو میلیاردو هفتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417090      پورصادق