مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 28
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 150
 • قیمت سه میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 35
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1240
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهارمیلیاردوپانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 34
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 2520
 • متراژ بنا 1100
 • قیمت شانزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 33
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1280
 • متراژ بنا 1100
 • قیمت یازده میلیارد تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق