مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 149
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 300
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 148
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 650
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 39
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 150
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردوپانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 38
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 37
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 950
 • متراژ بنا 450
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت دو میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 25
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 300
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق