مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 608
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 450
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 601
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 592
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 630
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 584
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 760
 • متراژ بنا 750
 • شرایط فروش نقد
 • قیمت پنج میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 582
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 95
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نور
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت دو میلیاردو هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 13
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 330
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 14
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 536
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 1000
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 526
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 860
 • متراژ بنا 250
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 511
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 174
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 296
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 385
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 488
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 481
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق