مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد
 • قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 802
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 772
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دومیلیاردوسیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 755
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهار میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 751
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 741
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 700
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 732
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 365
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 731
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1780
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت شش میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 729
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 728
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 620
 • متراژ بنا 170
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 727
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 722
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 1530
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 719
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 756
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دومیلیاردوصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 718
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 890
 • متراژ بنا 550
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 717
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 756
 • متراژ بنا 1100
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پنج میلیارد تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق