مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 704
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 594
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود و پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 306
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 210
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 313
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 459
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 116
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 130
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 115
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 110
 • قیمت دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 262
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 120
 • قیمت صد و نود و پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 236
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صدو هفتادو پنج میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق