مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 125
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 123
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 420

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 122
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نور
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 450

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 121
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 120
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 450

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 118
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 271
 • متراژ بنا 208
 • قیمت نهصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 114
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 113
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 110
 • قیمت سیصدو ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 112
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 240
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 109
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت سه میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 107
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 570
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 108
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 106
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 104
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 103
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق