مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 601
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 597
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 250
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 595
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 592
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 630
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 590
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 586
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 240
 • قیمت ششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 93
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 48
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 220
 • قیمت سيصد ميليون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 45
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصد و ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 44
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 235
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصد وچهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 45
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصد و ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 13
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 330
 • قیمت دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 17
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 380
 • قیمت یک میلیاردو صدمیلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 14
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • قیمت دو میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 489
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 320
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق