مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 26
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 86
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 430
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 68
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 13
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 330
 • قیمت دو میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 14
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 21
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 4
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 400
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 543
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 700
 • قیمت چهارمیلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 536
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 1000
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 519
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 920
 • متراژ بنا 750
 • قیمت چهارمیلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 518
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 960
 • متراژ بنا 200
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 512
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1390
 • متراژ بنا 250
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 204
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 800
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 491
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 400
 • قیمت سه میلیاردوهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 490
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 1050
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق