مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 539
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 545
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 542
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 600
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 540
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 535
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 531
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 530
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 493
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 350
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 526
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 860
 • متراژ بنا 250
 • قیمت یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 525
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 524
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 680
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 521
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 380
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 520
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 41
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 517
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت این ویلا فروخته شده است

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق