مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 627
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 430
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 624
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 230
 • قیمت دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 621
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 620
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 610
 • متراژ بنا 180
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 619
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 618
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 480
 • متراژ بنا 230
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 617
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 430
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 613
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 550
 • قیمت یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 612
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیارد سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 607
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 604
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 599
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 596
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 589
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 588
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق